Πνευματικά Δικαιώματα Σχεδιασμού

Θα παραλάβετε σχέδιο σε κλίμακα, φωτορεαλιστική απεικόνιση, ηλεκτρολογικά δίκτυα, χρωματολόγιο επιφανειών βαφής, αυτοκόλλητα, αποτύπωση 360◦ (all-around), Video Presentation.

Εάν τελικά συνεργαστούμε, ο Σχεδιασμός δε θα έχει κάποιο κόστος. Εάν όμως με δικά μας έξοδα φτιάξουμε σχέδια, τα οποία, τελικά δε θα οδηγήσουν σε συνεργασία, τότε χρεώνεστε το τελικό συνολικό κόστος σχεδιασμού.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των δικών μας σχεδίων ή προτάσεων ή δειγμάτων έμπνευσης με έναν από τους παρακάτω τρόπους εφόσον δεν υπάρξει τελικά συνεργασία με την επιχείρηση μας.

Πιο αναλυτικά απαγορεύεται η:

  1. Αναπαραγωγή
  2. Διανομή
  3. Αντιγραφή
  4. Παρουσίαση τους σε 3ους με ανταγωνιστική ιδιότητα
  5. Εκτέλεση και κατασκευή αυτών των σχεδίων στον χώρο της έκθεσης μερικώς ή ολικώς
  6. Παράφραση, διασκευή ή απόδοση της κατασκευής με τον ίδιο ή με άλλον τρόπο στον χώρο της έκθεσης

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα) εναποθέτεται ρητώς ανεπιφυλάκτως και αποκλειστικώς στην επιχείρηση μας αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται αίτηση του δημιουργού ή καταχώριση του έργου σε κάποια δημόσια υπηρεσία.